DÈT 

JEG

GØR

Jeg er på tværs. Jeg går på tværs.
Jeg tænker på tværs. Jeg handler på tværs.
Det gør jeg for at få jer til at gøre det samme
– og drage fordel af det.

Det kan nemlig ses. Og det kan mærkes. På forretningens bundlinje og på den sociale overligger. 

Tøv ikke med at tage fat i mig. Så bliver vi sammen skarpe på, hvordan vi sammensætter det helt rigtige forløb til jer.

Lad mig hjælpe jer!
Jeg har brugt mere end 12 år på at være nysgerrig på og arbejde med  kultur. I kommuner, i private virksomheder og i sundhedssektoren.

- Jeg tilbyder forløb og foredrag
- Jeg leverer observationer og analyser
- Jeg giver råd og sparring, der kan
   eksekveres på med det samme.

VIRSOMHEDER

DET TILBYDER JEG JER:


Hjælp til lavere sygefravær og en bedre kultur

Få indsigt og nyt syn på sagen. Jeg hjælper med metoder, redskaber, inspiration og sparring, så I lærer, hvordan sygefraværet kan nedbringes, og hvordan I kan skabe en arbejdskultur, der er med til at fastholde jeres medarbejdere, få en sundere trivsel og dermed nedbringe sygefraværet.
>> Læs mere: “Fra usund til sund kultur” 


At blive klogere på kulturmøder og kommunikation

Få rådgivning og værktøjer så I kan blive skarpe på, hvordan kulturforskelle hos jer kan blive en fordel i stedet for en forhindring. 

>> Læs mere: “Kulturmøder på arbejdspladsen”


Ledelsessparring
Jeg giver strategisk sparring i dybden. Brug mig, hvis I står over for en fusion eller transformation – eller bare synes, det er tid til et eftersyn af jeres værdier og trivsel.

I mere end 10 år har jeg støttet og vejledt  virksomheder – store som små – med at skabe et bedre arbejdsmiljø. Gennem observation, feedback, facilitering af processer og sparring – og ved at implementere processerne omkring sygefraværet – har virksomhederne formået at højne trivslen og dermed nedbragt sygefraværet. Både i strategien, sygefraværssamtalerne og i medarbejdergrupperne.


Dagdrømmer I også om bedre trivsel i medarbejdergruppen samt støtte til at facilitere dialoger omkring APV’en? Jeg sætter fokus på trivsel på personalemøder og kan hjælpe jer med at se de dynamikker og den adfærd, der er roden til problemet og konflikten, som påvirker arbejdsmiljøet. Først, når vi kender problemets kerne, kan vi skabe jer en holdbar løsning. Ikke et sekund før. På den måde fokuserer I på de egentlige problemer og ikke blot antagelserne.


    
Brug mig, når:

  • I vil forstå og udvikle jeres arbejdspladskultur 
  • APV’en er sur
  • I føler, at organiseringen mangler mening og struktur
  • Kommunikationen rammer en mur.

…-og alt derimellem.


Jeg har fordybet og specialiseret mig i kulturmøder, observationer af sygefraværssamtaler og arbejdspladskultur. 


Sammen sørger vi for at sammensætte et forløb, der matcher jeres behov og virkelighed.KOMMUNER

DET TILBYDER JEG JER:


Observationer af og rådgivning om samtaler på jobcentre
I får både generelle metoder og værktøjer og specifik, handlingsanvisende sparring til at føre gode samtaler 

>> Læs mere: “Observationer af samtaler”

>> Læs mere: “Samtaler der rykker”


At blive klogere på interkulturel kommunikation

Få jeres indsats til at ramme plet. Jeg tilbyder rådgivning og værktøjer, så I kan få kulturforskelle til at blive en fordel i stedet for en forhindring. Jeg har har også specialiseret mig i arbejdet med kvinder med anden etnisk baggrund end dansk.

>> Læs mere: “Kulturfokus når indsatsen skal ramme plet”

>> Læs mere: “Kvinder i job”


Samtale- og gruppeforløb med borgere
Giv borgerne redskaber og motivation til at indgå og blive integreret på det danske arbejdsmarked. 

>> Læs mere: “Kulturfokuserede samtaleforløb”

>> Læs mere: “Gruppeforløb”


Sagssparring

Få konkret hjælp til de sager, hvor I løber mod en mur. Hvor I lægger tid, energi og ressourcer uden tilfredsstillende udbytte.

Jeg hjælper kommuner med at sikre, at deres indsatser rammer plet: skaber værdi og giver mening for borgerne.  Jeg tilbyder værktøjer til at kvalificere samtalerne og skabe progression i arbejdet. Det har jeg gjort i mere end 12 år.


Jeg er specialiseret i integration og observationer af samtaler. 


Jeg er jeres ekstra kort på hånden - jeres ressource, når:
- I har brug for nye perspektiver
- I har brug for en ekstern rådgiver

- jeres borgere udebliver

- når sygdom ind i samtalen siver
…-Og alt derimellem.


Jeg arbejder helt tæt på jeres virkelighed – hvad enten I har brug for et helikopterperspektiv på jeres metoder eller hjælp til en konkret sag. 


Når I allierer jer med mig, får I en partner, der besidder stor erfaring med interkulturel kommunikation, samtaler og sygdomsforståelse. Jeg ved, hvad der skal til for at få borgerne til at flytte sig. 


Vi tilrettelægger altid i fællesskab dén proces, der matcher jeres behov.


SUNDHEDSSEKTOREN

Jeg hjælper sundhedssektoren med at kvalificere behandlings- og rehabiliteringsforløb, så den oplevede kvalitet og succes hos både sundhedspersonale og danskere med anden etnisk baggrund øges. 

Så flere patienter benytter sig af tilbuddene. Mere forståelse – større compliance. Og så personalet indsatser rammer plet: kalibreres og effektiviseres.


Jeg har specialiseret mig i kulturmøder - i og sygdomsforståelser og kommunikation. 


Kontakt mig, hvis:


  • I har brug for nye redskaber og metoder
  • I har fokus på at bryde barrierer og knække kulturelle koder
  • Kommunikationen med patienterne føles nytteløs og misforståelserne roder 

…-og alt derimellem.

Det skaber frustration hos alle involverede, når anbefalinger ikke følges. Når patienterne udebliver fra deres møder. Når tilliden ikke er tilstede. Når kommunikationen bygger murer istedet for at nedbryde dem. Og når der ingen progression er i arbejdet.


Jeg sætter mig ind i jeres verden – og tilbyder metoder og redskaber til at højne kvaliteten og af og effektivisere samarbejdet med patienter med en anden kulturbaggrund. Så alle involverede får en bedre oplevelse.


Sammen former vi dét forløb, der vil skabe værdi hos jer.DET TILBYDER JEG JER: 


Perspektiver på kulturforskelle og sygdomsforståelse
- Et forløb, hvor vi zoomer ind på forskelle og typiske fælder i behandlings- og rehabiliteringsforløb med patienter med anden etnisk baggrund end dansk.

>> Læs mere: “Kulturfokus når den sundhedsfaglige indsats skal ramme plet” 


OBSERVATIONS-UDDANNELSEN

Sammen med et par skarpe hoveder, har jeg oprettet en uddannelse. En dykkeruddannelse.


Her lærer du:

- hvordan du dykker ned under overfladen

- hvordan du ser klart i oprørt vand

- hvordan du trækker det essentielle med op til overfladen for

   at behandle det


Vi bliver hver dag bekræftet i, at observation – og de metoder og redskaber, der ligger i feltet – gør dén forskel, der gør forskellen, når koden til kulturudfordringerne skal knækkes. 


Og derfor vil vi gerne lære jer at tage sagen i egen hånd.  

NADIA EL-GENDI

PÅ TVÆRS

ANNA MAGRETHE NEBEL, ERHVERVSPSYKOLOG

TRINE GRUNDAHL, KONSULENT, LYDHØR