I en døgninstitution gav alle medarbejdere udtryk for, at det vigtigste i organisationen var at have borgerne i centrum.

Observationer og analyse viste dog, at medarbejderne i praksis ikke bedømte hinanden efter, hvor gode de var til at have borgerne i centrum. De vurderede hinanden på, hvor rent der var ved vagtskiftet. Det var blevet vigtigere, om vasketøjet og opvasken var taget, end om borgeren var i centrum.

Fagligheden var forsvundet i institutionen. Og det påvirkede trivslen.