I en kommune gav medarbejdere udtryk for, at de brugte størstedelen af deres samtaler på at tale om job og jobsøgning med borgerne. Men de ramte igen og igen en usynlig mur.


Observationer og analyser afslørede, at medarbejderne faktiske talte mere om praktik, ansøgninger til Udbetaling Danmark, eller hjalp med indmelding i den lokale fodboldklub, end de egentlig talte job og jobsøgning med borgerne.


Jobfokus var forsvundet i samtalen – og det var ikke synligt for medarbejderne selv. Gennem observationerne blev det tydeligt for medarbejderne, hvad der reelt blev lagt vægt på. Og det blev startskuddet til at ændre organisationens fokus i samtalen.